Saavutettavuus digipalveluissa

näkövammainen henkilö tietokoneella

Kansainvälistä saavutettavuustietoisuuden päivää (Global Accessibility Awareness Day – GAAD) vietetään yhdeksättä kertaa 21. toukokuuta 2020. Tavoitteena on saada nostaa tietoisuutta digitaalisten palveluiden saavutettavuuden tärkeydestä. Kohderyhmänä ovat etenkin henkilöt jotka suunnittelevat ja toteuttavat verkkosivustoja, ohjelmistoja sekä sovelluksia.

Saavutettavuus koskettaa henkilökohtaisesti valtavaa joukkoa ihmisiä, sekä maailmanlaajuisesti että Suomessa. Osa sulkeutuu kokonaan tiettyjen verkkopalveluiden ulkopuolelle koska he eivät voi käyttää niitä. Tarve ei ainakaan tule vähentymään väestön ikääntyessä.

Saavutettavuus ei myöskään ole vain tiettyjä erityisryhmiä varten. Siitä hyötyvät myös ihmiset on väliaikaisia toimintarajoitteita, tai jotka käyttävät digipalveluita hankalissa olosuhteissa, vaikkapa kirkkaassa auringossa tai meluisassa ympäristössä.

Saavutettavuudestä määrää myös laki. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisen sektorin verkkosivustojen ja sovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan 2016. Suomen laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta astui voimaan 1.4.2019, ja täytääntöönpano on jo käynnissä.

Laski velvoittaa noudattamaan WCAG eli Web Content Accessibility Guidelinesin vaatimuksia. WCAG, suomeksi Verkkosisällön saavutettavuusohjeet, on kansainvälinen ohjeistus verkkosisältöjen saavutettavuudesta.

Saavutettavuus digipalveluissa
Siirry sivun alkuun