Smart Cities – Fiksut kaupungit

futuristinen kaupunki

Smart City eli Fiksu tai Älykäs kaupunki tarkoittaa urbaania ympäristöä jonka toimivuutta parannetaan innovatiivisin teknologisin ratkaisuin. Käsite on hyvin laaja ja kattaa liikenteen, energia-, vesi- ja jätehuollon, turvallisuuden ja hyvinvoinnin sekä lukemattomia muita nykyaikaisen kaupungin toimintoja.

Keskeisessä roolissa ovat hyvät tietojärjestelmät sekä esineiden internetin eli IoT:n sovellukset jotka mahdollistavat järjestelmien reaaliaikaisen monitoroinnin ja analyysin. Älylaitteet, älykkäät mittarit, sensorit ja RFID-tunnisteet muodostavat verkoston jonka tuottama data auttaa nopeassa ja tietoon perustuvassa päätöksenteossa.

Verrattain yksinkertainen esimerkki Smart-ratkaisusta on puutarhojen kastelulaitteisto joka säätää itseään ilmankosteuden mukaan, tai valaistus joka himmenee kun alueella ei ole liikkujia. Laajimmillaan voidaan taas suunnitella koko joukkoliikenne uusiksi käyttäjädataan perustuen.

Nämä järjestelmät auttavat urbaaneja alueita vastaamaan kasvavien kaupunkien haasteisiin ja myös tulevaisuuden tavoitteiden kuten hiilineutraaliuden saavuttamisessa.

Smart City ei ole standardoitu käsite, vaan kaupungit ja alueet tekevät siitä omia sovelluksiaan. Yhteistyöverkostot ovat kuitenkin tärkeässä roolissa kokemuksien ja uusien innovaatioiden jakamisessa. Suomessa suurin kaupunkialue eli pääkaupunkiseutu toimii Helsinki Smart Region nimikkeen alla, mutta mallia toteutetaan myös maakunnissa.

Smart Cities – Fiksut kaupungit
Siirry sivun alkuun