Tuloksia

Digisti Fiksu hankkeessa selvitimme kolmen eri kohderyhmän maahanmuuttajien, nuorten ja ikäihmisten digitaalisten palvelujen käyttöä. Syksyllä 2016 haastattelimme yli 300 kohderyhmän edustajaa. Haastattelujen tulokset olemme keränneet artikkeleiksi, joiden linkit löydät oheisesta valikosta. Lisäksi järjestimme työpajoja, joissa haastattelujen tuloksia kehitimme edelleen uusiksi eri kohderyhmille tarkoitetuiksi sähköisiksi palvelumalleksi. Palvelumallikuvaukset valmistuvat kevään 2017 aikana ja niiden linkit tulevat sivun vasempaan laitaan.

Työpajoissa verkotimme ja yhdistimme alan toimijoita yhteisten asioiden äärelle. Verkostoista luomme Uudenmaan toimijoiden ekosysteemin, jonka kuvaus valmistuu syksyn 2017 aikana.

Hankkeemme tavoitteena oli niin ikään tehdä yhteissiä hakehakuja. Hankehakulistausta täydennämme hankkeen edetessä.

  Workhopit

   Maahanmuuttajat

   Nuoret

   Ikäihmiset

  Artikkelit

  Ulkomailla syntyneet fiksut 
  kansalaiset

  Diginatiivit sähköisten palvelujen 
  käyttäjinä

  Ikäihmiset älykkäässä kaupungissa

  Tehdyt hankehaut 

  Palvelumallit

Tulka apps apuna

Matkalippu diginä

Lippu konserttiin

Lääkäriaika Oma kannassa

Pankkiasiointi

Valtuutus toimii?

Valtuutus valtakirjalla

Vantaan asiointiapu

 Verkostot

Verkostokuvaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yhteistyökumppanit