Tulevaisuusvisioissa älykäs koti, jakamistalous, kielirajoitteiden poistuminen ja virtuaalinen oppiminen

Sharing economy jakamistalous

Työpajat
Haaga-Heliassa 24.5.2016
Laureassa 9.6.2016

 

Digisti Fiksu -hankkeen työpajoissa Haaga-Helian Pasilan kampuksella sekä Laurean Tikkurilan kampuksella suoritettiin fasilitoitu ennakointi tulevaisuuden digitaalisista palveluista. Menetelmänä käytettiin tulevaisuustötteröä, jonka koordinaatistoon sijoitettiin palveluita, tekniikoita ja käyttäjiä omille segmenteilleen. Tästä tiedosta asiantuntijaryhmä kokosi näkemyksiä ja ideoita tulevaisuuden palveluille.

Haaga-Helian työpajassa tuloksissa korostuivat älykäs koti, tulevaisuuden työ, kiertotalous sekä virtuaalinen oppiminen. Työn muuttumista pidettiin erittäin todennäköisenä ja merkityksellisenä näkymänä. Ryhmä ennakoi, että erityisesti asiantuntijatyön fyysisellä sijainnilla ei tulevaisuudessa ole suurtakaan merkitystä. Samoin työn luonne muuttuu työnantaja-työntekijä -mallista sähköisesti välitettävän keikkatyön suuntaan.

 

Laurean työpajan tuloksissa nousi esille jakamistalous ja kielirajoitteiden poistuminen. Käännösteknologia kehittyy koko ajan niin, että jossain vaiheessa voimme ymmärtää toisiamme lähes 100-prosenttisesti kielestä ja kulttuurista riippumatta. Työn ja talouden muutoksesta nostettiin esille jakamistalous ja joukkorahoitus, jotka voivat suuressa mittakaavassa muuttaa koko talousjärjestelmää. Käytännön sovelluksista Laureassa nousi selkeimmin esille liikenteen automaatio robotisaation seurauksena.

 


Yhteistyökumppanit