Sami Huohvanainen: Digisti fiksu tulevaisuus

Digisti fiksu -hankkeen kaksi ensimmäistä työpajaa toivat näkyville sen, mistä tulevaisuuden palvelut kumpuavat.

 

Tarvitaan monialaisia verkostoja, verkostojen johtamista ja jaettua asiantuntijuutta.

 

Hanke toteutti kaksi työpajaa, ensimmäinen Haaga-Heliassa Helsingissä 24.5.2015 ja toinen Laurean Vantaan toimipisteessä 9.6.2016. Molempiin tilaisuuksiin oli kutsuttu digitaalisten palvelujen kehittämisessä mukana olleita asiantuntijoita esittelemään oma hankkeensa tai taustayhteisönsä.

 

Työpajojen ohjelmassa esittelyjen lisäksi visioitiin tulevaisuuden tarpeita ja mahdollisia palveluja erityisen tulevaisuustötterön (kuvassa) avulla.

 

Tilaisuuden vetivät Metropolian lehtorit Sami Huohvanainen ja Aura Neuvonen. He ovat osa Digisti Fiksu -hankkeen projektiryhmää.

 

Ensimmäinen työpaja Haaga-Heliassa keräsi yhteen erityisesti yhteistyökorkeakoulujen (Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia) omia digitaalisen kansalaisuuden hankkeita ja hankehenkilöstöä. Näin projektin ydinverkosto oppi tuntemaan hieman tarkemmin toisiaan ja jo käynnissä olevia sekä suunnitteilla olevia hankkeita.

 

Ammattikorkeakoulujen henkilöstö tuntui olevan erittäin hyvin perehtynyt omien alojensa historiaan ja trendeihin. Tämä tuli selväksi, kun työpaja alkoi ideoida tulevaisuuden visiointia. Visiointi alkoi kertauksella digitaalisten palveluiden historiasta ja nykyhetkestä ja eteni siitä kohti tulevaa. Keskustelu oli vilkasta ja erittäin inspiroivaa, ainakin vetäjän näkökulmasta.

 

Kesäkuun työpajaan Tikkurilaan kutsuttiin mukaan korkeakoulutoimijoiden lisäksi myös muita kolmannen sektorin toimijoita, joita tulikin paikalle kiitettävästi, sekä Vantaalta että Porvoosta asi.

Tikkurilassa viimeistään tuli esille, miten kompleksisia toimijoiden verkostot ovat. Samalla toiminta-alueella toimii yhdessä ja erikseen lukuisia toimijoita. Samaa sopassa on hankkeita, oppilaitoksia, yhdistyksiä, virastoja, päättäjiä jne., joilla kaikilla voi olla hyvinkin yhteinen tahtotila, mutta pelkästään verkostojen hahmottaminen tuottaa melkoista päänvaivaa.

 

Toimintaa suunnittelevien hankkeiden tai yhteisöjen lisäksi mukaan on luettava kohderyhmät ja rahoittajat. Rahoitus tulee hyvin erilaisia kanavia pitkin ja jokaisella rahoittajalla on omat ehtonsa toiminnan ohjaamiseksi.

 

Ensimmäiset työpajat osoittivat, että kolmen korkeakoulun yhteistyö tuottaa kiistämätöntä lisäarvoa. Kolmen kumppanin verkostot ja niiden yhteen kutsuminen näinkin suppeassa mittakaavassa tuotti lyhyessä ajassa jo melkoisen määrän ideoita ja ajatuksia jatkotyöskentelyä varten.

 

Yhteenvetona voisi todeta, että monialaisuus, sekä hanketoiminnassa että palveluntuotannossa tulee lisääntymään. Verkostojen hallinta ja niiden johtaminen on toinen haaste, johon on tartuttu Digisti Fiksu -hankkeessa ja joka tulee vaatimaan huomiota tulevaisuudessa kaikilta meiltä .

Tämän syksyn aikana järjestetään vielä yksi työpaja samalla ohjelmalla. Kerromme tilaisuudesta näillä sivuilla heti kun aika ja paikka on varmistunu.

 

kirjoittaja

Sami Huohvanainen
lehtori, radiotyö
Median osaamisalue
Metropolia ammattikorkeakoulu

 

 


Yhteistyökumppanit