Osallisena verkossa -seminaarissa kehitettiin maahanmuuttajien digitaalisia taitoja

Digisti Fiksu –hanke oli esillä ESR-rahoitteisen, Luksian toteuttaman Osallisena Verkossa –hankkeen loppuseminaarissa Helsingin Paasitornissa. Hankkeessa kehitettiin aikuisten maahanmuuttajien digitaalisia taitoja ja verkostomaisella otteella uudenlaisia toimintamalleja aikuisten maahanmuuttajien tarpeisiin. Hankkeen sivulta löytyy muun muassa linkit maahanmuuttajille suunnattuihin erilaisiin kielenopetusta tukeviin digitaalisiin materiaaleihin. Lisäksi sivuilta on ladattavissa Digiaskeleet-opaskirjanen.

Digisti fiksu –hanke järjesti loppuseminaarissa työpajan, jossa pohdittiin maahanmuuttajien osallisuutta digitalisoituvassa maailmassa. Työpajaan osallistui noin 25 henkeä. Digitaalisuutta käsiteltiin työpajassa kahdesta eri näkökulmasta: ensinnäkin pohdittiin maahanmuuttajien erityishaasteita digitaalisten palvelujen käytössä ja jaettiin hyviä esimerkkejä ja käytäntöjä maahanmuuttajien asioinnin tukemiseksi sekä pohdittiin, miten digitaalisia palveluja voi käyttää kielenopetuksen ja kotoutumisen tukena. Lisäksi esitettiin kehittämisehdotuksia siitä, miten digitaaliset palvelut vastaisivat paremmin maahanmuuttajien tarpeisiin ja erityishaasteisiin. Toisaalta keskusteltiin sosiaalisen median hyödyntämisestä kotoutumisen tukemisen välineenä sekä yhteisöllisyyden edistäjänä maahanmuuttajaryhmän sisällä että valtaväestöön integroimisen välineenä. Sosiaalinen media voi edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuuden tunnetta sekä paikallisesti, yhteiskunnan tasolla että kansainvälisesti.

Tutustu työpajasta tehtyyn yhteenvetoon, josta löytyy monia mielenkiintoisia sovelluksia maahanmuuttajien kieliopintojen ja kotoutumisen tukemiseen.


Yhteistyökumppanit