Opinnäytetöitä aiheesta Digisti Fiksu

Digisti Fiksu -hankkeen teemat ovat hyvin ajankohtaisia. Digitaaliset palvelut, aktiivinen kansalaisuus ja kansalaisten digitaaliset taidot koskettavat nykyään monin tavoin jokaista. Siksi aiheesta onkin tehty eri tavoin sivuten useita opinnäytetöitä. Tämä luettelo antaa katsauksen Laureassa, Haaga-Heliassa ja Metropoliassa vuosina 2013-2018 tehtyihin opinnäytteisiin liittyen teemaan. Opinnäytteiden luettelointia on tehty hakemalla Theseus -tietokannasta aiheeseen liittyvillä hakusanoilla. Hakusanoilla löydettyjä opinnäytteitä on vielä arvioitu lyhyesti sisällöllisesti sopiviksi aiheeseen. Vuoden 2013-2015 opinnäytteiden sisällöstä on myös katsottu niiden ajankohtaisuus eli onko opinnäytetyön sisältö vielä olennaista suhteessa digitaalisuuden nopeaan kehitykseen.

Mukana on lisäksi listattuna muutama oppilaitoksen tuottama aihepiiriin liittyvä julkaisu, jotka löytyvät myös Theseuksesta.

Hakusana: "digitaaliset palvelut"

Haaga-Helia

 

 1. Digitalisaatio ja ikääntyneet ihmiset palvelujen käyttäjinä, Kosonen, Juuso (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705239582
 2. Tiedonhallinta ja tiedon keskittämisen kehittäminen, Björklund, Seija (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201703153289
 3. Länsiterminaali 2 digitaalisten palvelujen kehittämisen tarpeen kartoittaminen asiakaslähtöisestä näkökulmasta, Kirves, Ramona (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017110216547
 4. Digitalisoinnin mahdollisuudet ja haasteet afasiaa sairastavan AVH-kuntoutujan puheterapiassa, Nisonen, Sanna (2018), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802272810
 5. Digitaaliset pankkipalvelut ikäihmisille, Pyötsiä, Henrik; Väisänen, Eevian (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017111016898
 6. Tietosisällöstä monikanavaiseksi mediasisällöksi : Asiantuntijatiedon esittäminen Sydän-mediassa, Eloranta, Tiina (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015111516460

Laurea-ammattikorkeakoulu

 1. Miten digitaalisia palveluja voidaan kehittää hyvinvointi- ja terveystuotteiden kaupan alueella?, Liiri-Forsberg, Mari (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017061113229
 2. QR-koodien soveltaminen kuntalaisten osallistamisen ja vuorovaikutuksen keinona, Pettilä, Henri (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017110816772
 3. Digisti duuniin? : Digitaalisen työnhakupalvelun mahdollisuudet osana nuorten työllistymisen tukemista. Case Vantaan työttömät nuoret., Mäki, Karoliina; Lavonen , Terhi (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705168542
 4. Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi – Case Digikonkari, Kataja, Inka (2014), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014060411731
 5. Arvon muodostuminen uudessa digitaalisessa vuorovaikutussovelluksessa, Valtonen, Anniina (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017100915908
 6. Palvelumuotoilua sairaalassa - Lasten digitaalisen palvelun kehittäminen käyttäjäkeskeisin menetelmin, Apajalahti, Sanna (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017112418103
 7. Digitaalisten palvelujen kehittäminen – Case LähiTapiola, Kivelä, Mia (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016120519203
 8. Palvelukonseptin kehittäminen erityislapsen verkoston kommunikointiin, Suonpää, Pinja (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017113019057
 9. Sipoon ja muiden ARTTU2-kuntien näkemyksiä ja kokemuksia digitalisaatiosta sekä kehittämisehdotuksia kuntapalveluiden digitalisointiin, Teljamo, Marja (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016100914959
 10. Mobiiliteknologian hyödyntäminen sairaanhoitajan työssä kotihoidossa, Huttunen, Janita; Mustonen, Kirsi (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705239699
 11. Selvitys digitaalista asiakaspalvelua koskevista asiakaskokemuksista ja kehittämisehdotukset Case: Lohjan kaupungin verkkosivut, Eloranta, Sanni (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705036271
 12. Videovälitteisten etähoitomenetelmien käyttöönotto terveydenhuollossa : The implementation of videoconferencing in healthcare setting, Wirtanen, Tytti (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201503102981
 13. "Emotion Tracker" tunneapplikaatio - tunteiden tunnistamisen, tunne-elämän kehittymisen ja arjen hyvinvoinnin tukena, Kuivanen, Tanja (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705239683
 14. Digitaalisen palvelun kehittäminen jälkihuollon päättäville nuorille, Elo, Katja (2018), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802082159
 15. Asiakaslähtöistä verkkopalvelua kehittämässä sosiaali- ja terveysvirastossa: Asumisneuvonnan VeKe-ryhmä, Partanen, Pauliina (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201602051941
 16. Muutoksen haasteet : Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan digitalisoituminen, Tuomaala, Heidi (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201702202556
 17. Digitaalisen palvelupolun kehittäminen, Palosaari, Terhi (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017093015574
 18. Erityislapsen, perheen ja sidosryhmien välisen vuorovaikutuksen tukeminen digitaalisen alustan avulla, Saarvo, Susanna; Nikki, Vuokko (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017111417072
 19. Sävelsirkku muistisairaan osallisuuden tukijana, Illman, Suvi (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017111116902
 20. Virtuaalioppiminen: vuorovaikutusmallin kehittäminen virtuaalitiimien yhteistyöhön, Matilainen, Henrik (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017060111664

Metropolia

 1. Nuorten syöpäpotilaiden tukemiseen käytetyt modernit menetelmät : kirjallisuuskatsaus, Saarinen, Pauliina; Valosaari, Tuuli (2018), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201804014000
 2. Omahoitajan ammatillinen osaaminen laajennetussa tehtäväkuvassa : Osaamisvaatimusten määrittäminen terveyskeskuksen avovastaanoton hoitotyöhön, Hukkanen, Hanna (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017112117611

Hakusana: osallisuus

Haaga-Helia

 1. Ensiaskeleita-opas : Kotoutumista tukevan vertaisryhmäohjauksen verkko-oppaan kehittämisprojekti, Kaijalainen, Olga (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017092015278
 2. Palvelumuotoilu nuorisotyössä, palvelukäsikirjan luominen erityispalveluihin, Floor-Berg, Noora (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015060412307
 3. Verkkopalvelun kehittäminen sivustosuunnittelun perusteiden ja trendien näkökulmasta, Mäkelä, Tuukka (2014), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405055885
 4. Mitä tapahtuu, kun somessa leimahtaa?, Rehumäki, Roosa (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016092614572
 5. Lasten oma sosiaalinen media : Millaisen sosiaalisen median 4-6-luokkalaiset lapset haluaisivat?, Nykopp, Johanna (2013), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013112517979
 6. Snapchat yritysten markkinoinnissa, Gourine, Susanna (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017060812902
 7. Tuotteistaminen palvelumuotoilun avulla : Pikaopas startup-yrittäjille, B2C-markkinointi sosiaalisessa mediassa vuonna 2018, Salokangas, Nina (2018), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802282868

Laurea-ammattikorkeakoulu

 1. Päämääränä osallisuus : -näkemyksiä vaikeasti kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden edistämiseen palvelutuotannossa, Wallenius, Anne (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017122222481
 2. ChatAble-sovellus viestinnän mahdollistajana, Kalatie, Mimosa (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017112718451
 3. Lasten ja vanhusten toimintaa HyvinvointiTV:n välityksellä, Hyry, Enni (2014), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201403052857
 4. Zet-hanke : pelin suunnittelijoiden kokemuksia pelin suunnittelusta, Ahonen, Jasmin (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017061213308
 5. Tieto- ja viestintätekniikka lasten itsearvioinnin välineenä päiväkodissa, Fri, Heidi (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201702082168
 6. Ammattilaisten ratkaisuja opiskelijoiden yksinäisyyteen ja osallisuuteen, Tanttu, Jaakko (2017), Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705239725

Metropolia

 1. Sähköistä kohtaamista : etsivä nettityö, nuori asiakas ja osallisuus, Rauhala, Anniina (2013), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201304265213
 2. Tietokone välineeksi yhteiskunnalliseen osallisuuteen : selko-ohjeet ja työpaja kehitysvammaisille käyttäjille, Heikkinen, Tuukka; Inkeroinen, Milja (2014), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014110515259
 3. Vinkkejä, viihtyisyyttä ja vuorovaikutusta : nuorten osallisuus anonyymeissä verkkoyhteisöissä, Sundberg, Lauri; Räsänen, Saku (2014), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014112616874

Hakusana: Tietotekn*

Haaga-Helia

 1. ”Ei kiusata muita, ollaan vastuullisia.” : – Nuoret sosiaalisessa mediassa, Järviluoma, Anna; Nikka, Emma (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016072213605
 2. Intuitiivinen Mobiilikäyttöliittymä, Pimiä, Laura (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015123021714

Laurea-ammattikorkeakoulu

 1. Terveyspalveluiden järjestäminen osana sote-rakenneuudistusta, Miettinen, Jani-Jukka (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201601101174
 2. Hyvinvointiteknologia ikäihmisen turvana, Rask, Päivi (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015093015031
 3. Mitä silmät ei nää? : Näkövammaisten kokemuksia yhdenvertaisuuden toteutumisesta julkisella sektorilla, Pihl, Seija K. (2014), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201402232569
 4. Yhteisöllisyys verkkoyhteisössä, Hytönen, Reija (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201602021815

Metropolia

 1. Muistipalvelukeskuksen 24h puhelinpalvelu : omaishoitajien ja muistipalvelukeskuksen työntekijöiden odotukset palvelua kohtaan, Koivulahti, Katri (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015111116280
 2. Mielikuvia ja sisältöjä : kehittämistyö sosiaalisen median viestinnästä ja markkinoinnista sosiaali- ja terveysalalla, Impinen, Sirpa (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015112317361

Hakusana: "Digital services"

Haaga-Helia

 1. Integrating LibCal’s Room Bookings and LibGuides to Enhance Information Management and Services at HAAGA-HELIA Library, Derbouz Rouibete, Hanane (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015092714931
 2. Developing ICT management framework - Case study, Halttunen, Oskari (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121821906
 3. Implementing Clustering for Wellness Application, Scapovs, Igors (2013), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013120319767
 4. Breakthrough scenarios to Finnish elderly and home care diabetes treatment system with a new mHealth glucose measurement solution Mendor Balance & Mendor Smart, Ahola, Antti (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016112918243
 5. Sähköiset asiointipalvelut ja digitaalinen syrjäytyminen, Mokkala, Tuula (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017052610508
 6. Towards Lean-Agile Portfolio Management – Case Kela, Vesterinen, Paula (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015121721227

Laurea-ammattikorkeakoulu

 1. Co-creating a Digital Service Concept in Wellbeing for the Elderly, Alakoski, Leena; Tikkanen, Irma; Jääskeläinen, Sari (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017111617189
 2. Terveydenhuollon sähköinen asiointi ja sähköisten palvelujen kehittäminen-Kivistön suuralueella, Ristolainen, Virve (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605127351
 3. Miten digitaalisia palveluja voidaan kehittää hyvinvointi- ja terveystuotteiden kaupan alueella?, Liiri-Forsberg, Mari (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017061113229
 4. Asiakaskokemus digitaalisessa ympäristössä. : Case Lahden kaupungin Kompa-palvelu, Koivunen, Pirjo (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605015712
 5. Voimaa etänä : Etäkuntoutus fysioterapian ohjauskeinona, Putti, Joonas; Saukkonen, Jesperi (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201704054240
 6. Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi – Case Digikonkari, Kataja, Inka (2014), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014060411731
 7. Sähköiset palvelut syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, Kortet, Antti (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016052710271
 8. Designing a Digital Wellbeing Service Concept for Families with Children, Turunen, Susanna (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016112116645
 9. ´´ Tavoitteena virikkeellinen arki´´ - Sävelsirkku - äänipalvelu vanhustyöntekijöiden apuvälineenä, Mielonen, Katri (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605096568
 10. Julkisen hallinnon yhteispalvelukonseptin muutos : case: Lopen kunta, Lundqvist, Sofia (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705188940
 11. Seniori365.fi-palvelusivuston kehittäminen, Himanen, Laura; Sahramaa, Niki (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201505066277
 12. Nuorten sähköisten terveyspalveluiden tulevaisuus Bikva-arvioinnin mukaan, Ritakallio, Satu (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017100415712
 13. Digitizing Chronic Care: Developing a New Service Model for Type 1 Diabetes Care, Iisalo, Hanna (2014), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014121119503
 14. Towards Understanding of IoT Ecosystems in the Healthcare Sector, Pesonen, Ari; Sulin, Jussi (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016113018376

Metropolia

 1. Työkalu terveydenhuollon ja hyvinvoinnin projektihallintaan, Kurkinen, Anne (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015092814962

Hakunasana: ”sähköiset palvelut”

Laurea-ammattikorkeakoulu

 1. Kirjallisuuskatsaus sähköisen asioinnin kehityksen vaikutuksista asiakaskokemukseen terveydenhuollossa, Einamo, Emma (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015100115059
 2. Asenteet sähköistä asiointia kohtaan ja sähköisten hyvinvointipalveluiden käyttö Länsi-Uudellamaalla, Hauhia, Markus (2014), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201501201448
 3. Sähköiset palvelut lapsiperheiden tukena terveyden edistämisessä - Case: Sähköinen Neuvokas perhe –kortti, Muurmäki, Elina; Räsänen, Anni; Karell, Elena-Maria (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201602162279
 4. Heippa-palvelun konseptin testaaminen, Muuronen, Samuel (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015060212020
 5. Näkemyksiä videovälitteisyydestä Espoon kaupungin aikuissosiaalityössä, Korhonen, Veera; Korpela, Jeanna (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121421391
 6. Päivystystalon raajavammanavigaattori osana Terveyskylän sähköisten palveluiden kehittämistä, Lipponen, Marja (2018), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802092204
 7. Poliisi.fi -verkkopalvelun käyttäjäkeskeinen kehittäminen, Wright, Merja (2013), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013121120873
 8. Sähköisten palveluiden asiakaslähtöisten ratkaisujen kehittäminen Espoon lukioiden opiskeluterveydenhuoltoon : Case: SPARKEL-projekti, Rosenqvist, Susanne (2014), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014112717247
 9. "Kysy terkkarilta" - sähköisen kysymyspalstan mallintaminen, Honkanen, Salla; Renman, Linda (2014), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405086671
 10. Sähköiset järjestelmät mielenterveystyön tukena, Väkkärä, Rauni; Lindberg, Teija (2013), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013112117694
 11. ”JÄRJEN ÄÄNI” : Opiskelijoiden mielipiteitä verkossa toimivan sähköisen opiskelijahuollon kehittämistä varten, Vainio, Nina (2014), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201402011917
 12. Chatbotit asiakaspalvelijoina : kuluttajien suhtautuminen keinoälyn tulemiseen, Laitinen, Janica (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705127911
 13. Verkkopalvelut lasten mielenterveyden tukena - esimerkkinä Lastenmielenterveystalo.fi, Laitinen, Julia; Honkanen, Henna (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201704114603
 14. Ikäihmisen arjen hyvinvointi — toiveita ja odotuksia Terveyspiste ILONAn toiminnalle, Koivunen, Hanne; Pietiläinen, Sanna-Kaisa (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201703273749
 15.  Kundit kondikseen-sähköisen terveystarkastuksen vaikuttavuus : Terveyskäyttäytymisen muutoksen mittarin laadinta, Nousiainen, Eeva; Standen, Sari (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017122222469
 16. Ikäihmiset sähköisten terveyspalveluiden käyttäjinä, Autio, Auli; Puska, Tiia (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201703123176
 17. Oikeushallinnon sähköinen asiointipalvelu : käräjäoikeuden näkökulma, Määttä, Maiju (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605208988
 18. Sähköisen asioinnin onnistuminen Mikkelin ja Pyhäselän vankiloissa pilotointihankkeen perusteella, Puustinen, Hilkka; Vainio, Marjut (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017060812973
 19. Sairaanhoitajien ja esimiesten kokemuksia ikäteknologian hyödyntämisestä kotihoidossa, Heikkinen, Jenina (2018), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803253761
 20. Teknologian käyttö päihdekuntoutujien vertaistuessa : Arviointi videovälitteisen vertaistukiryhmän pilotista, Salin-Hämäläinen, Sari; Hyry, Päivi (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015110315902
 21. ”Mä kävin. Kirjoita paperia ja heittää punainen laatikkoon.” Maahanmuuttajataustaisten naisten kokemuksia Vantaan palveluista., Kääriäinen, Jonna; Karinen, Tanja (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015052510044
 22. Verkkopalvelun toteutusprojekti – Lastenmielenterveystalo.fi, Muukka, Marko (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016112417348
 23. Sähköisen asiakasviestinnän mallintaminen : case: Kansaneläkelaitos, Mäkinen, Antti (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121321136
 24. Sähköinen asiointi raskausdiabeteshoidon tukena tulevaisuudessa, Weber, Katariina (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015111316395
 25. Sairaanhoitajaopiskelijoiden digiosaamisen haasteet, Kivimäki, Paula; Koskelainen, Minna (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017100915891
 26. Etälääkärikokeilu- sairaanhoitajien kokemuksia toiminnasta, Nironen, Erika (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017081514376
 27. Huolehdi kaverista : Käsikirjoitus lapsille suunnattuun epilepsiakohtauksen ensiapuvideoon Terveyskylä.fi – verkkopalveluun, Kovalainen, Salla; Alanko, Jonna; Ronikonmäki, Hanna (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017120219362
 28. Hyvinvointiteknologian käyttöönotto haja-asutusalueen kunnassa, Laitila, Henri (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015120819905
 29. Yökukkujasta nukkujaksi : vauvojen uneen keskittyvän verkkovalmennustuotteen ideointi ja kokeilu, Palkamo, Viivi (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201704034119
 30. Oikeushallinnon sähköisen asiakirjahallinnan ja asiankäsittelyn tietorakenne, Taponen, Mikko (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017052610404
 31. Taloushallinnon opetuksen kehittäminen työelämän sähköistyessä, Niinistö, Kristiina; Fagerström, Katarina (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016121320240
 32. Teknologia ikäihmisen arjessa - omatoimisuuden apuväline vai riippakivi?, Mattila, Minna (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017060712695

Metropolia

 1. Sähköiset palvelut asiakkaan omahoidon tukemisessa avosairaanhoidossa : katsaus kirjallisuuteen, Satokangas, Heidi; Anderson, Heidi (2014), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014121219599
 2. Nuoret sähköisten terveyspalveluiden käyttäjinä : katsaus kirjallisuuteen, Liukkonen, Jenni; Maury, Jonna; Turunen, Nina (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017122122349
 3. Asiakasarvo sähköisten palveluiden investointipäätöksenteossa, Heikuri, Helena (2014), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201502222449
 4. Terveyden edistämisen omahoidon vahvistaminen : sähköinen opas ammattilaisille, Patronen, Katri (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017103116451
 5. Sähköisen rakennuslupahakemuksen asiakashyöty kuntanäkökulmasta, Siitari, Marko (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201702202529
 6. Perehdytyskansion sisällön suunnittelu endoskopiapoliklinikan hoitohenkilökunnalle, Liuhola, Heidi (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017120920374
 7. Asiakastyytyväisyyskyselyiden prosessin kehittäminen, Muukka, Essi (2018), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803073094

Hakusana: digitaalinen

Haaga-Helia

 1. Astman digitaalinen viestintä, Kam, Tarja (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201601251650
 2. Digitaalisten palveluiden saavutettavuus erityisryhmille, Gardziella, Riitta (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121120599

Laurea-ammattikorkeakoulu

 1. Digitaalinen opaskirja maahanmuuttajaperheiden päivähoidon aloituksen helpottamiseksi, Kari, Tii; Tarkiainen, Tiina; Sihvonen, Krista (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016112517564
 2. Digitaalinen infopaketti MLL:n erityislasten iltapäivätoiminnan ohjaajille, Menahem, Jaana; Hento, Hanne; Stoor, Maarit (2018), Julkaisun pysyvä osoite on, http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803293979
 3. Neuvola PLUS mobiiliapplikaation tuotteistaminen, Aarnio, Sara; Kiiskinen, Sofia (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201704255345
 4. Digitaalisen pelaamisen merkitys 12-18- vuotiaille nuorille, Veijalainen, Katja (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016112517545
 5. Vuorovaikutteisuus digitaalisessa sisäisessä viestinnässä, Uosukainen, Salla (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201704114638

Metropolia

 1. Tulevaisuus on digitaalinen : Näkökulmia digitaaliseen kuiluun ja Z-sukupolveen, Castrén, Melissa (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017080914283
 2. Digitaalinen kuolema Facebookissa : digitaalisen jäämistön nykytila ja tulevaisuus, Rautavaara, Yazmine (2013), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013110816738
 3. Care Me-digitaalinen oppimispeli : Potilasskenaario: Masentunut ja päihderiippuvainen potilas psykiatrian poliklinikalla, Turunen, Irina; Toivanen, Marja (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015100915298
 4. Dialyysipotilaan ravitsemusohjaus : digitaalinen tuotetyö, Piironen, Mira; Räsänen, Tia (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705117578
 5. Aseptinen työskentely leikkausosastolla : digitaalinen oppimateriaali SMART Board –kosketustaululle, Kontkanen, Emma (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201505107180
 6. Digitaalinen viestintä suun terveydenhuollossa ja potilaan omahoidon ohjauksessa : tutkimus suuhygienistiopiskelijoiden käsityksistä suukamerasta ja pilvipalvelusta, Häyrinen, Hanna; Valjakka, Tia (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017090814915
 7. Vanhempia ei häiritse nuoren pelaaminen omassa huoneessa. -Nuorten kokemuksia vanhempien pelilukutaidosta : Opinnäytetyö, Joronen, Elisa (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015112617893
 8. Masentuneen aikuisen hoitotyö : digitaalinen oppimateriaali SMART Boardille, Koistinen, Heidi; Kolehmainen, Emma (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201504224722
 9. Digitaalinen rytmipeli : Prototyypistä kohti valmista julkaisua, Miettola, Jussi (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605229078
 10. Aikuisen hoitoelvytys : Digitaalinen oppimateriaali, Hagkvist, Jonathan; Kulmala, Anssi (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201502041875
 11. Hemodialyysipotilaan ravitsemus : Digitaalinen omahoidonohje, Sirenius, Marja; Syrjäläinen, Jonna (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017120419664

Hakusana: sähköinen asiointi

Haaga-Helia

 1. Sähköisen lausuntopalvelun käytettävyys, Forsberg, Tuuli (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201502242524
 2. Valtiovarainministeriön Asiakaspalvelu2014 -hanke: Palveluneuvojien saama tuki pilotoinnin aikana, Heikkilä, Saara (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015112718142
 3. Asiakaspalvelu2014 -hanke ja siitä syntyneet käsitykset, Pekkarinen, Virpi (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201505198776
 4. Käyttäjäkokemusten kerääminen Kansalaisen e-Kioskista valtiovarainministeriölle, Hänninen, Mira (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605259670
 5. Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma – Hankintadata läpinäkyvyyden lisääjänä, Falkenberg, Vilma (2018), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803123273
 6. Itsepalvelulähtöselvityksen toimivuus Helsinki-Vantaan lentokentällä, Myrä, Janina (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201502051935

Laurea-ammattikorkeakoulu

 1. Riskit Suomen passin myöntämiseen liittyvässä sähköisessä asioinnissa, Lindfors, Sini (2014), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405076264
 2. Verkkopalvelun esteettömyys Case: Opintopolku.fi –palvelu, Martikainen, Taina (2014), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201404023797
 3. Sähköisen raportoinnin kehittäminen juurruttamisen avulla Lohjan sairaalan medisiinisellä yhteisosastolla neljä, Isopuro, Satu (2014), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014112717121
 4. Lasta odottavan perheen seksuaaliterveyden edistäminen : sähköinen ohjausmateriaali Nettineuvola Nelliin, Heikkilä, Reetta; Aalto, Jaana (2013), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013112217863
 5. Julkishallinnon uusi asiointipalvelumalli : Tapaus:Vantaan kaupunki, Virtanen, Ulla (2018), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802011899
 6. Viestintäverkkojen ja -palveluiden toimivuuden ja tietoturvallisuuden häiriönhallinta, Paananen, Rauli (2017), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705158194
 7. Tekonivelleikkauksen jälkeinen sähköinen potilasohjaus, Pulkkinen, Happiness (2014), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201401141346
 8. Eroselviytyjä : sähköinen omahoito apuna erokriisissä, Nevanlinna, Anna Sofia; Uusitalo, Karla (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016112016574

Metropolia

 1. Markkinointisuunnitelma Vantaan kaupungin infochat-palvelulle, Pajala, Sari (2014), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405086475
 2. "Vauvasta kouluikään" -verkkopalvelu : verkkosivuston viestintäsuunnitelma, Miettinen, Petra; Roslander, Outi (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201603012787
 3. Rintasyöpäpotilaiden kokema tarve sähköiselle ohjaukselle, Rantala, Sari; Halonen, Pauliina (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201604073989
 4. Sähköisen reseptin käyttäjäkokemuksia Apotti-hanketta varten, Kosonen, Hannele (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016071213587
 5. Fyysisen toimintakyvyn mittaaminen älypuhelimella, Seppänen, Janica; Takkinen, Iiris (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201604114158

Hakusana: hyvinvointiteknologia

Haaga-Helia

 1. Internet of Things tulevaisuuden visiona, Nieminen, Daniela (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201505188693

Laurea-ammattikorkeakoulu

 1. Hoitajat hyvinvointiteknologian käyttäjinä., Ylikangas, Tom (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201504144314
 2. Hyvinvointiteknologian yhdistäminen osaksi kotihoidon käyntejä, Heikura, Marjo (2011), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011112916260
 3. Hyvinvointiteknologia ikääntyneen kotona asumisen tukena, Kalske, Maarit; Wallenius, Anne (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201505137983
 4. Hyvinvointiteknologian käyttöönotto haja-asutusalueen kunnassa, Laitila, Henri (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015120819905
 5. Vanhustyön tulevaisuus : Ikääntymistä koskeva innovaatiokumppanuus, Loikala, Laura (2014), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014091814058
 6. Asiakastarvekartoitus tuotekehityksen perustana. Case: Virtu-hanke., Patanen, Anita (2013), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201304054055
 7. Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen kotihoidossa, Colak, Minna; Grönroos, Marika (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016120819599
 8. ”Tuu pelaa yysee mun kaa!!!” Your choice – Sinun valintasi : Suunnitelma ennaltaehkäisevää päihdetyötä tukevasta mobiilisovelluksesta, Niemi, Tanja; Tuovio, Anna (2015), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201504285349

Metropolia

 1. Uudet teknologiat esteettömän ja turvallisen asumisen tukena, Ahlström, Timo (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605178366
 2. Langatonta tunnisteteknologiaa hyödyntävä oppimispelikonsepti päiväkotiympäristöön, Lehtonen, Niko (2014), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405198520
 3. Sairauksien preventio teknologiaratkaisujen avulla hoivakodeissa, Vehanen, Emmi; Korpela, Kaisa (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016060211680
 4. Henkilökohtainen GPS-paikannin T8901, Niemi, Pekka (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016060211690

Henkilöstön julkaisut

Laurea-ammattikorkeakoulu

 1. Sähköisten terveyspalveluiden strategia hoitotyöhön : nyt on sen implementoinnin aika, Ahonen, Outi; Kinnunen, Ulla-Mari; Kouri, Pirkko; Liljamo, Pia; Saranto, Kaija (2016), Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201702282789
 2. Involving Citizens in Open Innovation Process by Means of Gamification : the Case of WeLive, Kauppinen, Sami; Luojus, Satu; Lahti, Janne (2016), NordiCHI '16 Proceedings of the 9th Nordic Conference on Human-Computer Interaction, Association for Computing Machinery. doi:10.1145/2971485.2971526  Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017061613662
 3. User-driven Approach to Promote the Use of Health and Wellbeing Technology Among Elderly People, Lehto, Paula (2016), INTED2016 Proceedings, p. 1071-1078, IATED Academy. doi:10.21125/inted.2016.0124, Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:ISBN: 978-84-608-5617-7
 4. Robots with and for the Elderly People : Case Study Based on Action Research, Lehto, Paula (2017), ICERI2017 Proceedings, p. 381-387, International Academy of Technology, Education and Development. doi:10.21125/iceri.2017.0153, Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201801171397
 5. Robotics in homecare : the development process through a case study, Lehto, Paula; Rantanen, Teemu (2017), INTED2017 Proceedings, p. 3444-3452, International Academy of Technology, Education and Development. doi:10.21125/inted.2017.0864, Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201704034096
 6. Development and experimentation platform for social, health and wellbeing services in the context of Kalasatama health and wellbeing centre, Hirvikoski, Tuija; Lehto, Paula; Äyväri, Anne (2016), Laurea Julkaisut, Laurea-ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-951-799-441-5, Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-441-5
 7. Sähköisten terveyspalveluiden strategia hoitotyöhön : nyt on sen implementoinnin aika, Ahonen, Outi; Kinnunen, Ulla-Mari; Kouri, Pirkko; Liljamo, Pia; Saranto, Kaija (2016), Finnish Journal of eHealth and eWelfare, 8(4), p. 231-233, Suomen Telelääketieteen ja eHealth seura. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys. URN:NBN:fi:amk-201702282789, Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201702282789
 8. Hoivapalveluyritykset harppaamassa digiloikkaa, Niiniö, Hannele; Vento, Soili (2016), UAS Journal, (1), Arene ry. URN:NBN:fi:amk-2016122121372, Julkaisun pysyvä osoite on: ttp://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016122121372

Metropolia

 1. Mielekästä arkea Myllypuroon : kokemuksia Työste-hankkeen alkutaipaleelta, Mikkola T., Roivas M. (Eds.)., (2017). Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja, Metropolia Ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-328-008-3, Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-008-3

 

 

 

 


Yhteistyökumppanit