Nuoria kiinnostaa digitaalisten palveluiden testaaminen ja kehittäminen

Digisti Fiksu- hankkeessa on selvitetty nuorten, ikäihmisten ja maahanmuuttajien kokemuksia ja toiveita digitaalisten palveluiden käytöstä. Yhteensä opiskelijat tekivät 331 strukturoitua haastattelua.  Haastatteluja tekivät Metropolian, Laurean ja Haaga-Helian opiskelijat ja ne toteutettiin syys-lokakuussa 2016. Selvityksen tuloksia julkaistaan artikkeleina näillä hankkeen verkkosivuilla. Lisäksi selvityksen tuloksia hyödynnetään digitaalisten palveluiden kehittämistyöhön.

Digisti Fiksu -hankkeessa haastateltiin 114 nuorta. Ikähaitari haastateltavien välillä vaihteli 8-24 vuoden välillä, mutta pääosa (93 %) heistä oli nuoria aikuisia.  Pääasiassa haastateltavat olivat pääkaupunkiseudulta, mutta myös muualta Suomesta Joensuuta ja Kuhmoa myöten oli haastateltavia mukana.

Nuoret ovat tutkimusaineiston perusteella kokeneita digitaalisten välineiden ja alustojen käyttäjiä, mutta haasteita myös heidän käyttökokemuksiinsa liittyi. Kokemusten mukaan ongelmia oli niin sivujen ja internet-yhteyden teknisen toimivuuden kuin niiden käytettävyyden ja sisältöjen osalta.  Palvelujen toimivuutta koskevat kommentit koskivat ennen kaikkea Internet-yhteyttä, sivujen kaatumista ja ohjelmistojen toimivuutta yleisesti. Varsin monet moittivat myös sivujen käytettävyyttä. Tieto oli sivustoilta vaikeasti löydettävissä ja hakupolut varsin monimutkaisia:

                      "Tekniset ongelmat, sivujen ruuhkautuminen, salasanojen ja tunnistetietojen unohtuminen tai katoaminen, sähköpostissa postien katoaminen roskapostin joukkoon (HN36)"

 

Nuoret osoittivat olevansa innokkaita ja halukkaita kehittämään heille kohdistettavia palveluita. Vastaajista 31 oli kiinnostunut tällaisesta yhteistyötä:
 

                           "Sähköiset palvelut kannattaa aina ehdottomasti testata jollain koeryhmällä ja voisin kuvitella tällaiseen ihan mielellään osallistuvani (HN63)"

 

Olisiko tämän tyyppinen malli uusi väylä nuorten yhteiskunnalliseen osallistumiseen? Tarvitsemmeko uusia tapoja mahdollistaa kansalaislähtöinen kehittäminen?

 


Yhteistyökumppanit