Millaisena näyttäytyy vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien digiarki?

Sari Valjakan kokoamassa raportissa: Näkökulmia vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien tietotekniikan ja digipalvelujen käyttöön (2017) on selvitetty digitaalista arkea viiden eri vammaisryhmän edustajien näkökulmista. Raportin syntymistä ovat myötävaikuttaneet mm. ADHD-liitto, Epilepsialiitto, Kuurojen liitto, Mielenterveyden keskusliitto sekä Näkövammaisten liitto. Raporttiin on haastateltu 18 vammaista tai pitkäaikaissairasta henkilöä. Lisäksi tietoa hankittiin työpajoissa. Kaiken kaikkiaan raportissa kuultiin 27 henkilöä.

Suurin osa osallistuneista käytti internetiä tietokoneella erityyppiseen asiointiin. Suosituin käyttötarkoitus oli verkkopankki ja toiseksi suosituin sähköposti. Mobiilin käyttö oli vähäisempää, koska älypuhelimia ei ollut kaikilla.

Tabletin käyttö on hankalaa sellaisille, joilla on motorisia ongelmia. Yhteydenpidossa eniten kiinnostivat pikaviesti- ja videopuhelupalvelut. Aivan kuten Digisti Fiksu selvityksestäkin kävi ilmi, sähköiseen asiointiin tarvitaan tukea ja opastusta. Osa kuitenkin arvosti sähköisiä palveluja niiden joustavuuden vuoksi. Raportissa todetaan, että mahdollisuus hoitaa omia asioitaan itsenäisesti on tärkeä osa itsemääräämisoikeutta.

Tutkijat löysivät digitaalisuutta estäviksi tekijöiksi muun muassa aivan samoja asioita kuin ikäihmisillä ja maahanmuuttajillakin eli puutteelliset valmiudet käyttää nykyteknologiaa, koulutuksen ja tuen puute. Vammaisten näkökulmasta myös heikko saavutettavuus ja käytettävyys nousivat pullonkauloiksi. Viittomakielisten sisältöjen vähyys nähtiin sekin ongelmalliseksi.

Myös tämä raportti nostaa esille sen näkökulman, että digitaalisten ratkaisujen ideoinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää ottaa huomioon erilaiset käyttäjäryhmät ja heidän erityistarpeensa. Valjakan (2017) raportti puhuu samaa kieltä kuin Digisti Fiksu raporttikin, edelleen monet kaipaavat kasvokkaisia ja henkilökohtaisia palveluja – vaihtoehtoja digitaalisten ratkaisujen rinnalle.

Raportti löytyy kokonaisuudessaan verkosta osoitteesta: https://www.aspa.fi/sites/default/files/Digitaalinen%20arki%20-selvitysprojektin%20loppuraportti%20%28ID%2043832%29.pdf


Yhteistyökumppanit