Maahanmuuttajiin liittyviä hankkeita käynnissä eri puolilla maata

Maahanmuuttajien digitaalisten valmiuksien parantamiseen, työllisyyden kohentamiseen ja kotouttamiseen liittyviä hankkeita on käynnissä useita eri puolella maata. Esimerkiksi OSALLISENA VERKOSSA -projekti on Luksia maahanmuuttokouluksen koordinoima hanke, jossa kehitetään aikuisten maahanmuuttajien digitaalisia taitoja. Hankkeen tavoitteena on auttaa maahanmuuttajia verkkoasioinnissa, verkko-opiskelussa, arjen digitaidoissa ja tietoteknisiiin taitoihin liittyvissä haasteissa. Yhtenä tavoitteena vertaisohjausmallin kehittäminen eli maahanmuuttajien opastaminen ohjaamaan toisiaan.Projektin sivustolle on muun muassa kerätty hyviä linkkejä kielenopiskelun tueksi.

Lisää hankkeesta: https://www.osallisenaverkossa.com/

Yhdessä enemmän - maahanmuuttajat osana yhteisöä

Yhdessä enemmän on Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry:n hallinnoima ja Euroopan sosiaalirahaston, Jyväskylän ja Viitasaaren kaupunkien sekä STEAn rahoittama -hanke ajalla 1.1.2017 – 31.12.2018.

Hankkeessa tarjotaan maahanmuuttajille neuvontapalveluja ja pyritään edistämään kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien välistä vuorovaikutusta. Lisäksi hankkeessa järjestetään mentorointia kuntien maahanmuuttajien kanssa työskentelevälle henkilökunnalle. Hankkeessa etsitään kansainvälisiä hyviä käytänteitä maahanmuuttajien kotouttamiselle.

Hankkeesta lisää: http://www.hanketuloskortti.fi/hanketuloskortti/yhdessa-enemman-maahanmuuttajat-osana-yhteisoa/

Masto – Maahanmuuttajien työkyvyn ja osallisuuden edistäminen

Mastohanke on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun( XMAK) koordinoima ESR-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on suunnitella maahanmuuttajanaisten työllisyyttä edistävien koulutuspolkuja ja erityisesti kannustaa yrittäjyyteen. Hankkeen tuloksena syntyy koulutuspolkujen malli ja perehdyttämisopas maahanmuuttajanaisille.

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/maahanmuuttajien-tyollisyyden-osallisuuden-edistaminen/

Maahanmuuttajiin liittyvät tutkimushankkeet THL sivuilla

Terveyden ja hyvinvoinnnin laitoksen sivuille on koottu listaus useista maahanmuuttajiin liittyvistä tutkimus- ja kehittämisprojekteista.

https://www.thl.fi/fi/web/maahanmuuttajat-ja-monikulttuurisuus/tyokalut/hankepankki/lapsille-perheille-nuorille-ja-ikaantyneille-maahanmuuttajille-suunnatut-hankkeet

 


Yhteistyökumppanit