Kolmen ammattikorkeakoulun opiskelijat haastattelivat kansalaisia digitaalisista palveluista

Syksyllä 2016 yli sata Metropolian, Laurean ja Haaga-Helian opiskelijaa haastattelivat yhteensä 331 ihmistä digitaalisten taitojen käytöstä Uudellamaalla. Haastatteluissa kyseltiin nykyisen käytön lisäksi kehittämisehdotuksia ja toiveita uusista digitaalisista palveluista. 

Haastatteluaineiston tarkempi analyysi tehdään alkuvuodesta 2017. Haastattelut keskittyivät kolmeen ryhmään: nuoriin, ikäihmisiin ja maahanmuuttajiin. Muualla kuin Suomessa syntyneitä haastatelluista oli 105 henkilöä, eli noin kolmasosa. Haastateltavien jakautuminen eri ikäryhmiin oli suhteellisen tasaista. Heistä alle 25-vuotiaita oli 114, ja yli 65-vuotiaita 125 henkilöä.

Digitaalisten palveluiden käyttöön ja kehittämiseen tarvitaan edelleen tukea

Vaikka lähes puolet vastaajista arvioi olevansa erittäin taitava tai taitava sähköisten palveluiden käyttäjä, arvioi neljäsosa omat taitonsa välttäviksi tai huonoiksi. Tässä oli suuria eroja ikäryhmittäin. Iällä oli myös suuri merkitys siinä, millaisia laitteita vastaajat käyttivät. Esimerkiksi älypuhelinta käytti 80 % vastaajista, mutta ikäihmisistä vain puolet.

Selvityksessä myös tarkasteltiin, millaisia digitaalisia palveluja käytetään sekä millaisiin verkkoyhteisöihin vastaajat osallistuivat. Esimerkiksi sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluja oli käyttänyt puolet vastaajista. Tiedonhakuun ja uutisten lukemiseen internetiä oli käyttänyt melkein 90 % vastaajista.

Selvityksen avoimissa vastauksissa esitettiin erilaisia kehittämisehdotuksia digitaalisille palveluille. Ehdotuksia analysoimalla päästään Digisti Fiksun kehittämistyössä eteenpäin. Positiivinen tulos olivat myöskin keskustelut, joita opiskelijat ja haastateltavat kävivät. Asiaa ja näkökulmia digitaalisten palvelujen käyttöön ja kehittämiseen on paljon, mikä toisaalta tuntui pitkänä – ja joidenkin mielestä raskaan tuntuisena – haastatteluna.

Haastattelu meni oikein hyvin ja meille kehkeytyi mielenkiintoiset keskustelut”, kommentoi yksi opiskelija.  
Tarinaa riitti. Vei aika kauan suorittaa haastattelu”, totesi toinen.


Yhteistyökumppanit