Kokeiluja digitaalisuuden hyödyntämisestä asiakastyössä Hyvinkäällä

Kuvistuskuva

Laurea Hyvinkään ensimmäisen vuoden sosionomi-opiskelijat tutustuivat Digisti Fiksun avulla asiakastyöhön ja digitaalisiin palveluihin tekemällä haastatteluja. Lisäksi he järjestivät eri kohderyhmille työpajoja, joissa digitaalisten palveluiden kehittämiseen syvennyttiin tarkemmin.

Oman oppimisen esittämismuotona jokainen ryhmä valmisti videon. Videolle annettiin kaksi vaihtoehtoista näkökulmaa: joko haastatteluissa esille tulleiden asioiden näkyväksi tekeminen tai asiakkaan äänen esille saattaminen. Videon avulla myös harjoiteltiin digitaalista ohjaamista. Opiskelijat tekivät videon valitsemastaan sähköisestä palvelusta.

Digitaalisuutta hyödynnettiin myös opintojakson loppuseminaarissa, joka järjestettiin etäyhteydellä Adobe Connect -palvelun kautta. 

Tärkeä havainto tehtävästä oli, että digitaalisuutta voi hyödyntää monessa tilanteessa pienimuotoisesti, ilman monimutkaista välineistöä. Lisäksi vaikka videoiden tekeminen ja jakaminen on monelle nuorelle opiskelijalle luontevaa, ei videoiden tekeminen ammatillisesta näkökulmasta ollut monellekaan tuttua. Tällaisia kokeiluja tarvitaan lisää sosiaali- ja terveysalalla.

Opiskelijat tekivät esimerkiksi neuvontavideon Helsingin kaupugin julkaisemasta ja valtion sekä kuntien rahoittamasta Infopankki.fi:stä, jonka avulla suomea osaamaton maahanmuuttaja voi tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan omalla kielellään.
Katso kyseinen video tästä.


Yhteistyökumppanit