Ikäihmisten digiloikkaan vielä pitkä matka

Opiskelija esittelemässä Digisti Fiksu kyselyn tuloksia Haaga-Heliassa

Haaga-Helian johdon assistenttityön opiskelijat esittelivät Digisti Fiksu kyselyn tuloksia marraskuussa. Opiskelijoiden kohderyhminä olivat sekä maahanmuuttajat että ikäihmiset. Vastaajia oli yhteensä 188, joista 103 oli yli 65-vuotiaita. Maahanmuuttajien suurin este käyttää digitaalisia palveluja on kielitaidon puute. Ikäihmisten vastaajaryhmässä osa käyttää digitaalisia palveluja sujuvasti, osalla ei ole älylaitteita eikä taitoja palvelujen käyttämiseksi. Ikäihmiset arvostavat henkilökohtaisia palveluja, koska ne ovat heille samalla arjen tärkeitä sosiaalisia tapahtumia – syy lähteä liikkeelle.

Tässä vastaajaryhmässä sosiaalisen median käyttö on vähäisempää kuin keskimäärin. 87 vastaajaa (N=187) ei käytä Facebookia lainkaan, Instagramia ei käytä 137 vastaajaa. Twitteriä ja Linkediniä käyttää vain kolme vastaajaa päivittäin.  Whatsappia käyttää sen sijaan useita kertoja päivässä tai päivittäin 85 henkilöä. Ikäihmisten sosiaalilsen median käyttämistä estää se, että heillä ei ole sopivia laitteita tai taitoa palvelujen käyttämiseksi.

Kuntien digitaalisia sosiaalisia palveluja on käyttänyt 103, valtion 120 ja pankkipalveluja 146 vastaajaa (N =187). Yleisin syy digitaalisten pankkipalvelujen käyttämättömyyteen oli tietokoneen puute, jolloin ei myöskään ole ollut syytä hankkia pankkitunnuksia.  Ikäihmiset kertoivat, että heillä ei ole tarvetta käyttää sähköisiä palveluja.

Vastaajilta kysyttiin, mitä palveluja he haluaisivat säilyttää kasvokkaisina. Ylivoimaisesti eniten halutaan säilyttää terveydenhoitopalvelut ja pankki- ja vakuutuspalvelut. Osa piti myös Kelan verkkopalvelua vaikeaselkoisena ja hankala, jonka vuoksi on täytynyt joko selvittämään asia kasvokkain tai soittaa virkailijalle.


Yhteistyökumppanit