Hankkeen aikana tehdyt uudet hankehaut

Digisti Fiksu hankkeen tavoitteena oli tehdä vähintään kolme uutta kansallista ja kolme kansainvälistä hankeideaa. Tälle sivulle olemme kooneet hankkeen aikana syntyneet hankeideat ja niiden pohjalta laaditut hankehakemukset.

Kevät 2017

AIKO-hankehaku yhteistyössä Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia: Tehokokeilut Työllisyyttä ja yritystoimintaa tukevat nuorten terveys- ja hyvinvointineuvonnan kokeilut Uudellamaalla.

ESR-ideahaku yhteistyössä Haaga-Helia ja Laurea: Digillä resilienssiä liiketoimintamalliin.

TEKNO- teknologiaosaaminen sujuvaksi -hanke on Laurean, Posintran, Health Span ja Vantaan Invalidien ESR -rahoitteinen yhteishanke, jonka tavoitteena on kehittää terveysalan osaajien terveysteknologiatietämystä sekä helpottaa yksittäisen kansalaisen pääsyä terveys- ja hyvinvointiteknologian pariin.

Syksy 2016

EAKR-rahoitushaku Haaga-Helia ja Laurea yhteistyössä: Palvelualan Digidialogi - mallipolkuja digitalisointiin. Ideana oli kehittää yritysten digitaalisuuden tasoa mittaava mittaristo Kauppakamarin johtamisnäkökulmaa mittaavan mittariston perusteella.

Sun idea - hanke valmisteliin myös Laureassa syksyllä ja sen rahoitus tulee Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka –ohjelmasta. Sun Idea -hankkeessa kehitetään osallistuvaa budjetointia asukaslähtöisen kaupunginosakehittämisen välineenä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Espoon kaupungin Mun idea –hankkeen kanssa. Siinä asukkaat tunnistavat ja priorisoivat julkisten varojen käyttökohteita sekä osallistuvat niitä koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Tähän kehitetään mm. uudentyyppisiä digitaalisia palveluja.

Lisäksi syksyllä pidetttiin yhteistyöpalavereja H2020 hauista (10.10. lähtien) Laurean ja Vantaan kaupungin edustajien kanssa. Hankehakemusta valmisteltiin julkisten palvelujen kehittämisen H2020 -hakuun, jonka dead line on helmikuussa. ( CO-CREATION- 04-2017 Applied co-creation to deliver public services) . Hankeaihio liitettiin Lauren kumppaniverkoston kanssa valmistelemaan   People Driven Silver Sharing Economy –hankkeeseen.


Yhteistyökumppanit