Hankehakuja

Digitaalisten palvelujen kehittämiseen liittyviä hankehakuja

Horizon 2020

Hankehaut: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
Työohjelmat: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
Esim. ICT-haut tai Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies
Important –haut, kuten: CO-CREATION-01-2017: Education and skills: empowering Europe’s young innovators planned opening 04 October 2016 – deadline 02 February 2017
H2020-CO-CREATION-02-2016: User-driven innovation: value creation through design-enabled innovation
H2020-CO-CREATION-03-2016 (Piloting demand-driven collaborative innovation models) New deadlines of 15 November 2016
CO-CREATION-04-2017: Applied co-creation to deliver public services planned opening 04 October 2016 – deadline 02 February 2017

Erasmus+
http://cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus ja http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
Esim. Strategiset kumppanuudet koulutus- ja nuorisoalalla, esim. yrittäjähenkeä ja yrittäjyystaitoja vahvistavat kansainväliset aloitteet, joiden tarkoituksena on aktiivisen kansalaisuuden ja yrittäjyyden (myös yhteiskunnallisen yrittäjyyden) edistäminen ja joita toteuttaa yhdessä vähintään kaksi nuorten ryhmää eri maista.
Hakuajat KA2 SP päättyvät maaliskuussa vuosittain

Europe for Citizens
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/index_en.htm
Esim. Strand 2. Democratic engagement and civic participation
Hakuajat 1.3. mennessä vuosittain

Nordplus
http://www.nordplusonline.org/ (Nordic and Baltic countries)
The Nordplus Higher Education Programme supports cooperation between networks, intensive courses, development projects, joint study programmes and student and teacher mobility in universities and university colleges. Hakuajat vuosittain maaliskuun alkuun.

5th Gear 2014–2019:
Ohjelma tähtää uuden sukupolven langattoman tietoliikenteen haasteiden ratkomiseen, uuden liiketoiminnan synnyttämiseen ja Suomen nostamiseen kansainvälisten investointien kärkikohteeksi.
Teollinen internet – liiketoiminnan vallankumous 2014–2019: Ohjelman tavoitteena on uudistaa yritysten liiketoimintaa teollisen internetin keinoin ja kannustaa eri alojen yrityksiä uudenlaiseen yhteistyöhön.
Terveyttä biteistä 2014–2018: Ohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta merkittävä digitaalisen terveyden toimintaympäristö, jossa syntyy ja kehittyy kansainvälisesti.
Fiksu kaupunki 2013–2017: Tavoitteena on kehittää Suomesta edelläkävijä toimivissa arjen palveluissa ja teknologioissa.
Julkisen tutkimuksen rahoitusta haetaan tiettyinä hakuaikoina, joita ohjelmissa on yleensä kerran vuodessa.

6Aika
www.6aika.fi (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu)
Avoimet innovaatioalustat: luodaan uusien tuotteiden, palvelujen ja markkinoiden kehittämistä mahdollistavia työympäristöjä.
Avoin data ja rajapinnat: kuutoskaupungit avaavat tietovarantojaan mahdollisimman laajasti avoimeksi dataksi koko kaupunkiyhteisön hyödynnettäväksi.
Avoin osallisuus ja asiakkuus: kehitetään avoimia ja sujuvia monikanavaisia asiakaspalveluprosesseja ja -järjestelmiä.
Rahoittavana viranomaisena EAKR-rahoituksen osalta toimii Uudenmaan liitto ja ESR-rahoituksen osalta Hämeen ELY-keskus.
Avoimet hankehaut kerrasta kahteen per vuosi.

ESR/EAKR
http://www.rakennerahastot.fi/hakuajat#.VwqcDU15LIU
EAKR tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta.ESR tukee työllisyyden lisäämiseksi esim. henkilöstön osaamisen ja työorganisaatioiden kehittämistä, pk-yritysten ja henkilöstön valmiuksien lisäämistä globalisaation kohtaamiseen sekä koulutuksen työelämävastaavuutta ja työelämään siirtymistä.
Etelä-Suomen ja valtakunnallisia hakuja 5:ssä eri toimintalinjassa n. kerran pari vuodessa kutakin

Hyvä tietää tämäkin:

ERA-NET COFUND Smart Urban Futures (ENSUF)
http://jpi-urbaneurope.eu/ensuf-call/
Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and shrinkage. New dynamics of public service. Inclusive, vibrant and accessible urban communities
Hakuaika: to 17.12.2015 - ti 15.03.2016
Tekes rahoittaa Smart Urban Futures -hakuun osallistuvia yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita. Tekes profiloituu haussa innovaatiorahoittajaksi, Suomen Akatemia monitieteiseen perustutkimukseen.
The ERA-NET Cofund Smart Urban Futures call initiates transnational joint calls for RDI proposals, developing our knowledge of the urban condition and sustainable development through creation and testing of new methods, tools, and technologies required to overcome current economic, social, and environmental challenges. ENSUF is supported by the European Commission and funded under the Horizon 2020 ERA-NETCofund scheme.


Yhteistyökumppanit